Konsulentselskap innen IT

Erfarne rådgivere
 

Oppdrag utføres for private- og offentlige virksomheter som krever ressurser med høy kompetanse og lang erfaring.

 

les merkontakt oss

Våre kompetanseområder

Aesop AS består av erfarne IT-rådgivere med teknisk, økonomisk og organisasjonsmessig utdanning og kompetanse.

Erfaringen omfatter prosjektledelse, lederstillinger, styrearbeid og konsulentvirksomhet. Rådgiverne har arbeidet som konsulenter i mange år og har erfaring fra en rekke ulike bransjer. I tillegg har de erfaringer fra stillinger som daglig leder, teknisk direktør, salgsdirektør og IT-direktør. Dette sikrer rådgivere som forstår både strategiske og operative forhold.

Vi er nøytrale i forhold til systemtekniske realiseringer – vi har kompetanse og synspunkter på ulike alternativer, men ingen egeninteresse i hvilke løsninger som velges. Vår uavhengighet gjør at vi alltid står på oppdragsgiverens side, og kan bistå i diskusjoner og vurderinger av leverandører og løsningsvalg.

Skills

 • Project Management
 • Quality Assurance and audit
 • Systems Architecture and Design
 • Vendor and contract Management
 • IT operations and outsourcing
 • IT Management
 •  Systems specification and delivery
 •  Data warehouse, reporting and analysis
 • GDPR and data protection

Business Areas

 • Finance systems
 • Banking
 • Shipping
 • Fuel and Retail
 • Goverment
 • Education
 • Health care

Leverandøruavhengig rådgivnings- og konsulentselskap innen IT

Aesop består av erfarne IT-rådgivere med teknisk, økonomisk og organisasjonsmessig utdanning og erfaring. Vi har spesielt tung kompetanse innen områdene;
 • Styring og gjennomføring av komplekse leveranse- og utviklingsprosjekter.
 • Spesifikasjons- og anskaffelsesprosesser knyttet til systeminnføring, infrastruktur, sourcing og drift.
 • Leverandørstyring, leveranseoppfølging og kravrealisering.
 • Kvalitetssikring og due dilligence prosesser
 • Eierombud i IT omleggingsprosesser
 • GDPR gjennomgang og opplæring

Lars Olaf Sterud

Lars Olaf Sterud (f.1959) spesialiserer seg på styring og gjennomføring av komplekse IT- og systemleveranser. Han er utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University, Edinburgh. Han har bakgrunn fra tekniske og merkantile stillinger i IBM og Oracle samt omfattende erfaring fra konsulentvirksomhet og med større prosjekter for virksomheter innen en rekke bransjer, -i de seneste årene innen finans og bank.

Torleif Nesheim

Torleif Nesheim er analytisk og målorientert, med lang erfaring både i lederposisjoner, som bedriftsrådgiver og som konsulent. Torleif kan avlaste operative ledere ved å løse oppgaver innenfor deres IT-relaterte virkeområder, slik at lederen kan konsentrere seg om andre prioriterte områder. Han er i stand til å gjøre de håndgrepene som omdanner en ide til virkelighet, selv om det krever tøffe beslutninger. Torleif har lang erfaring gjennom arbeid i store og komplekse organisasjoner og evner å skape motivasjon, konsensus og forankring på de områdene han arbeider.