Konsulentselskap innen IT

Erfarne rådgivere

 

Oppdrag utføres for private- og offentlige virksomheter som krever ressurser med høy kompetanse og lang erfaring.

 

FagområderKontakt oss

Våre fagområder

Aesop AS består av erfarne IT-rådgivere med teknisk, økonomisk og organisasjonsmessig utdanning og kompetanse.

Erfaringen omfatter prosjektledelse, lederstillinger, styrearbeid og konsulentvirksomhet. Rådgiverne har arbeidet som konsulenter i mange år og har erfaring fra en rekke ulike bransjer. I tillegg har de erfaringer fra stillinger som daglig leder, teknisk direktør, salgsdirektør og IT-direktør. Dette sikrer rådgivere som forstår både strategiske og operative forhold.

Vi er nøytrale i forhold til systemtekniske realiseringer – vi har kompetanse og synspunkter på ulike alternativer, men ingen egeninteresse i hvilke løsninger som velges. Vår uavhengighet gjør at vi alltid står på oppdragsgiverens side, og kan bistå i diskusjoner og vurderinger av leverandører og løsningsvalg.

Skills

 • Project Management
 • Quality Assurance and audit
 • Systems Architecture and Design
 • Vendor and contract Management
 • IT operations and outsourcing
 • IT Management
 •  Systems specification and delivery
 •  Data warehouse, reporting and analysis
 • GDPR and data protection

Business Areas

 • Finance systems
 • Banking
 • Shipping
 • Fuel and Retail
 • Goverment
 • Education
 • Health care

Leverandøruavhengig rådgivnings- og konsulentselskap innen IT

Aesop består av erfarne IT-rådgivere med teknisk, økonomisk og organisasjonsmessig utdanning og erfaring. Vi har spesielt tung kompetanse innen områdene;

 • Styring og gjennomføring av komplekse leveranse- og utviklingsprosjekter.
 • Spesifikasjons- og anskaffelsesprosesser knyttet til systeminnføring, infrastruktur, sourcing og drift.
 • Leverandørstyring, leveranseoppfølging og kravrealisering.
 • Kvalitetssikring og due dilligence prosesser
 • Eierombud i IT omleggingsprosesser
 • GDPR gjennomgang og opplæring

Lars Olaf Sterud

Lars Olaf Sterud tar ansvar for styring og gjennomføring av komplekse systemleveranser. Han er utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University, Edinburgh og har bakgrunn fra tekniske og merkantile stillinger i IBM og Oracle samt omfattende erfaring fra konsulentvirksomhet. Han har betydelig erfaring med prosjektledelse, systemdesign, anskaffelser og leveransekrav for bank og finanssektoren.

Torleif Nesheim

Torleif Nesheim er analytisk og målorientert, med lang erfaring både i lederposisjoner, som bedriftsrådgiver og som konsulent. Torleif kan avlaste operative ledere ved å løse oppgaver innenfor deres IT-relaterte virkeområder, slik at lederen kan konsentrere seg om andre prioriterte områder. Han er i stand til å gjøre de håndgrepene som omdanner en ide til virkelighet, selv om det krever tøffe beslutninger. Torleif har lang erfaring gjennom arbeid i store og komplekse organisasjoner og evner å skape motivasjon, konsensus og forankring på de områdene han arbeider.